LICZNIK ODWIEDZIN: 7 189 618

Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości

www.pgn.net.pl

MLS 

 

Obejrzyj także

 

 

 

Grunty - lokata kapitału

 GRUNTY NAJLEPSZĄ LOKATA KAPITAŁU

 

Kryzys instytucji finansowych podważył zaufanie inwestorów do banków i tradycyjnych lokat w pieniądz papierowy coraz częściej przyjmujący niematerialną postać elektroniczną. Recesja na rynkach światowych obnażyła słabości instytucji finansowych i ujawniła, że bezpieczeństwo systemów bankowych nie jest do końca przez państwo gwarantowane. Inwestorów niepokoi także fakt, że depozyty mogą nagle być obłożone wysokim podatkiem wynikającym z globalnego kryzysu finansów publicznych. Złoto i kruszce szlachetne ze względu na duże wahania wartości też przestały być atrakcyjną lokatą zaoszczędzonych pieniędzy. Ponadto problematyczne jest przechowywanie tego typu depozytów.

W tej sytuacji najlepszą lokata kapitału są nieruchomości, a konkretnie grunty rolne i budowlane. Jest to jedyna zmaterializowana forma lokowania oszczędności. Taka lokata nie traci na wartości, ziemi nie grozi nagła nadprodukcja po  jej zasoby systematycznie maleją. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej ceny ziemi rolnej wzrosły średnio o prawie 400% i zapewniają rentowność rzędu 20-50% rocznie. Natomiast nawet do 100% rocznie można zarobić na gruntach rolnych przekształconych w działki budowlane. Pozytywną rolę cenotwórczą dla lokat gruntowych odegra przybliżająca się data 1 maja 2016 roku, kiedy to zniknie obowiązek posiadania zezwolenia na zakup ziemi przez obcokrajowców. Ceny ziemi po tym terminie poszybują ostro w górę osiągając średni pułap cen unijnych. Pamiętajmy, że ceny gruntów rolnych i budowlanych w Europie Zachodniej znajdują się na znacznie wyższym poziomie w stosunku do Polski.

Największą wartość osiągną depozyty w nieruchomościach gruntowych wokół wielkich aglomeracji miejskich oraz w atrakcyjnych zakątkach turystycznych  kraju. Największym apetytem inwestorów cieszą się tereny na Mazurach oraz wokół miejscowości uzdrowiskowych w Sudetach. Tą ostatnią ofertą szczególnie interesują się Holendrzy poszukujący atrakcyjnych działek na tzw. drugi dom na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Należy podkreślić, że o zyskowności depozytów w nieruchomościach gruntowych decyduje przede wszystkim lokalizacja, stan uzbrojenia oraz możliwość przekształcenia i podziału zakupionego terenu. Największą rentowność wykazują grunty o powierzchni 5-10 ha podzielone na małe działki budowlane, które można bez pośpiechu zbywać osiągając zysk w wysokości przekraczającej próg 100-300% w stosunku do wartości pierwotnej zakupionego terenu.

Grunty rolne posiadają dodatkowy walor podwyższający wartość lokaty poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju dopłat unijnych.

Pamiętać należy, że bezpieczne inwestycje w lokaty gruntowe powinny zakładać okres depozytu na minimum 5 lat, gdyż w tym czasie wygasają ewentualne obciążenia podatkowe (podatek dochodowy, renta planistyczna, opłaty adiacenckie). Ceny gruntów rolnych pną się cały czas w górę.

Biorąc pod uwagę oprocentowanie lokat bankowych oferujących zysk w wysokości 3-6%  rocznie oraz prognozy na rynkach finansowych śmiało można stwierdzić, że lokaty w grunty są i będą przez długi czas najpewniejszą i najbardziej bezpieczną formą zabezpieczenia oszczędności oraz najlepszą lokatą kapitału.

 

 

Jerzy Krajan Szymański

Radca handlowy PGN

Polska Giełda Nieruchomości

 

 ISSN Intensywne Systemy Sprzedaży Nieruchomości • System Exclusive PGN Polska Giełda Nieruchomości organizacja Radców Handlowych na rynku nieruchomości • System wielokrotnego oferowania MLS MULTIPLE LISTING SYSTEM • Krajowa Giełda Nieruchomości KGN System wymiany ofert • Organizacja biur współpracujących • Real estate commercial • Nieruchomości Komercyjne • Nieruchomości Polska • Real estate tourism • Nieruchomości turystyczne • Aukcje • Przetargi • Działki • Domy • Mieszkania • Hotele • Biurowce • Kamienice • Grunty rolne i leśne • Grunty inwestycyjne • Lokale • Obiekty Handlowo - usługowe • Real estate Poland  • Sudety • Dolny Śląsk • Wrocław • Kłodzko • Polanica Zdrój • Kudowa Zdrój • Lądek Zdrój • Jerzy Szymański • Agnieszka Radomska • Jerzy Krajan Szymański